• Flotte forhold på tennisbanen
  • Det holdes jevnlig kurs
  • Gøy med tennis, bli med
  • God kameratskap på tennisbanen
  • Seniorene er med
Info:

Book Bane

Tennisbane

Book Tennisbanen med planyo så er du sikret banetid. Kun 25 kr for medlemmer.

Følg oss på

fblogo
Følg med på Facebook hvor vi Jevnlig oppdatere, legg gjerne ut på veggen. 

Tenniskurs

        Racket
Om du har spørsmål angående kurs kan du kontakte Richard 950 53 414 eller på post@farsundtennis.no 

Årsmøtet

Overordnet kategori: ROOT

Til            Medlemmer i Farsund tennisklubb

Sakliste og saksdokumenter for årsmøtet

Det vises til innkallingen til årsmøte av 18.03.15

Sted:       Eilert Sundt                          
Dato og tidspunkt:               8.april , kl 18.00

Sakliste

1. Godkjenne de stemmeberettigede.
2. Godkjenne innkallingen, sakliste og forretningsorden.
3. Velge dirigent, referent samt 2 medlemmer til å underskrive protokollen.
4. Behandle idrettslagets årsberetning.
5. Behandle idrettslagets regnskap i revidert stand.
6. Behandle forslag og saker.
7. Fastsette medlemskontingent.
8. Vedta idrettslagets budsjett.
9. Behandle idrettslagets organisasjonsplan. 

10. Foreta følgende valg: 

a) Leder og nestleder
b) Styremedlemmer og varamedlem
c) Revisorer
d) Representanter til ting og møter i de organisasjonsledd idrettslaget har representasjonsrett
e) Valgkomité med leder og 1 medlem og 1 varamedlem for neste årsmøte

Mvh

Ole Johan Syversen

           tennisforbund

Norges Tennisforbund Hjemmeside

Vi har 4 gjester og ingen medlemmer på besøk.

grasrotandelen
          Støtt Tennisklubben