Styre

Overordnet kategori: ROOT

Formann- Richard Sunde Buch ()

Nestformann- Ole Johan Syversen ()

Styremedlemmer- Tore Buch, Kjetil Tønnessen, Anette Githmark, Rolleif Charman og Gunnar Bjørnstøl. 

 

Vi har en gjest og ingen medlemmer på besøk.