Medlem

300,- barn/ungdom 17 år.
500,- voksen fra 18 år.
1000,- Familie (inkludert barn/ungdom)

Du kan betale med VIPPS til nummer 610054. Merk betalingen med navn. Du kan også betale til kontonummer 2801.32.27111. Når faktura er betalt er du/dere medlemmer i klubben og kan bruke anlegget.

Ta kontakt med oss hvis noe er uklart.